Disclaimer

Ofschoon wij ons uiterste best doen om de informatie die op deze site gepresenteerd staat zo goed mogelijk bij te houden, kan het voorkomen dat de informatie op deze niet altijd actueel of juist is. Ijssalon Ghiani is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door het bezoeken van deze website. Al het beeld- en tekstmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag daarom niet gebruikt worden door derden.